Dissabte, 21 de Octubre de 2017
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Organització
Comarques de Tarragona
 
 
El Municipi
Model d´instància general
Devolució parcial de l´IVTM
Bonificació de l´IVTM per antiguitat del vehicle
Exempció de l´IVTM pels vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu
Sol·licitud permís d´obres
 
Gimnàs municipal
Activitats
 

 
Impulsat per AOC
 Sessió del 14 de setembre de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 14 de setembre. S’hi va acordar concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a llars d’infants i la cessió d’ús d’edificis públics per a l’Escola Sant Ramon durant el curs 2017-18. També es van aprovar diversos pressupostos, la majoria dels quals relacionats amb la Fira del Vent.


[Més ...]

 Sessió del 31 d'agost de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 31 d’agost. Entre d’altres acords, es va acordar sol·licitar una subvenció al programa Garantia Juvenil 2017 per a la contractació de joves en pràctiques. També es van aprovar diversos pressupostos, entre els quals el corresponent a la pintura dels canals de recollida d’aigües pluvials de la teulada de la Fàbrica (a la foto).


[Més ...]

 Sessió del 3 d'agost de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 3 d’agost. Entre d’altres acords, es va aprovar la relació classificada de propostes que opten a l’adjudicació del servei de manteniment de parcs, jardins i espais verds. També es van aprovar diversos contractes de serveis, la majoria relacionats amb les actuacions de la Festa Major.


[Més ...]

 Sessió del 27 de juliol de 2017
» CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
El passat dijous 27 de juliol es va celebrar una sessió ordinària del Plenari Municipal. Entre d’altres acords, es va aprovar la revisió del padró municipal, l’adjudicació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol i el tancament de comptes del 2016. També es van aprovar dues mocions presentades pel grup CUP El Pla, una en favor del Correllengua i la segona, en favor d’unes festes populars feministes. Així mateix es va acordar que el 2018 seran festes locals el 29 de març (dijous sant) i la diada de Sant Jordi (a la foto, parades a la Plaça de la Vila per Sant Jordi del 2017).


[Més ...]

 Sessió del 20 de juliol de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 20 de juliol. Entre d’altres acords, es va aprovar la certificació de les obres de cobertura de la Rasa dels Tudores i es van adjudicar diversos contractes, especialment relacionats amb la publicitat i amb la celebració d’actes de la Festa Major. A la foto, una imatge de la tradicional Cursa Ciclista.


[Més ...]

 Sessió del 6 de juliol de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 6 de juliol. L’acord més destacat va ser l’aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de manteniment de parcs, jardins i espais verds. També es va aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Pau Casals, per mitjà del qual, veïns i veïnes del Pla de Santa Maria podran visitar gratuïtament la casa museu del músic a Sant Salvador del Vendrell (a la foto) entre els mesos d’octubre i març.


[Més ...]

 Sessió del 15 de juny de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 15 de juny. L’acord més destacat va ser la concessió de subvencions per a les entitats planenques destinades a la realització d’activitats culturals, esportives i de lleure. També es va aprovar el conveni amb el Catesplai Planenc per a la realització del Casal d’Estiu 2017 que està centrat en l’eix El Pla Experience i donarà a conèixer el patrimoni històric i natural del poble (a la foto, una imatge del Casal d’Estiu 2016). Un altre dels acords adoptats és la resolució del concurs per adjudicar les obres d’urbanització del carrer Mn. Josep Cabayol.


[Més ...]

 Sessió del 15 de juny de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 15 de juny. L’acord més destacat va ser la concessió de subvencions per a les entitats planenques destinades a la realització d’activitats culturals, esportives i de lleure. També es va aprovar el conveni amb el Catesplai Planenc per a la realització del Casal d’Estiu 2017 que està centrat en l’eix El Pla Experience i donarà a conèixer el patrimoni històric i natural del poble. Un altre dels acords adoptats és la resolució del concurs per adjudicar les obres d’urbanització del carrer Mn. Josep Cabayol.


[Més ...]

 Sessió de l'1 de juny de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 1 de juny. S’hi van aprovar diversos pressupostos relacionats amb la construcció de la pista poliesportiva descoberta, al futur carrer Mn. Josep Cabayol: el paviment de formigó (a la foto, les obres, iniciades el dia 3 de juliol), el tancament i marcatge i la instal·lació de l’enllumenat. En total, la suma dels tres supera els 58.000 euros.


[Més ...]

 Sessió del 18 de maig de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 18 de maig. S’hi va acordar concórrer a diverses convocatòries de subvencions de la Diputació de Tarragona en l’àmbit cultural i també de l’Agència de Residus de Catalunya, per a deixalleries (a la foto, la Deixalleria Municipal). També es va aprovar la proposta de contractació dels serveis de socorrisme per a la Piscina Municipal durant l’estiu de 2017.


[Més ...]

 Sessió del 5 de maig de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 5 de maig. S’hi van aprovar diversos pressupostos, entre els quals, els relacionats amb l’arranjament del camí vell de Vilafranca. També es va acordar la col·laboració de l’Ajuntament amb el XXIII Memorial Josep Ramon López.


[Més ...]

 Plenari extraordinari el 20 d'abril de 2017
» S'APROVA LA LICITACIÓ DEL PROJECTE DEL CARRER MN. JOSEP CABAYOL
El Plenari de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria va celebrar el passat dijous 20 una reunió extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia: aprovar la licitació del projecte d’urbanització del nou carrer Mn. Josep Cabayol. El projecte d’obres, que ja havia estat prèviament aprovat i sotmès a exposició pública, preveu un cost de 306.759,39 euros, IVA inclòs. Com que aquest cost supera el 10% del pressupost municipal, l’aprovació s’ha de fer en el plenari.


[Més ...]

 Més noticies...
 
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Ja som. cat

Servei ofert per OASI