Diumenge, 25 de Juny de 2017
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Organització
Comarques de Tarragona
 
 
El Municipi
Model d´instància general
Devolució parcial de l´IVTM
Bonificació de l´IVTM per antiguitat del vehicle
Exempció de l´IVTM pels vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu
Sol·licitud permís d´obres
 
Gimnàs municipal
Activitats
 

 
Impulsat per AOC
 Sessió del 5 de maig de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 20 d’abril. S’hi van aprovar diversos pressupostos, entre els quals, els relacionats amb l’arranjament del camí vell de Vilafranca. També es va acordar la col·laboració de l’Ajuntament amb el XXIII Memorial Josep Ramon López.


[Més ...]

 Sessió del 20 d'abril de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 20 d’abril. S’hi van aprovar, entre d’altres qüestions, les clàusules que regiran el concurs per a l’adjudicació del servei de bar de la piscina municipal així com concórrer a diverses convocatòries de subvencions de la Diputació de Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat.


[Més ...]

 Sessió del 6 d'abril de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 6 d’abril. Entre d’altres acords, es va adjudicar el contracte per a la compra d’una nova màquina escombradora. Amb aquesta incorporació, millorarà significativament la neteja dels carrers del poble i permetrà millorar les tasques dels treballadors de la brigada municipal.


[Més ...]

 Plenari municipal del 30 de març de 2017
» RECONEIXEMENT A JAUME MONTSERRAT PEL SEU TREBALL A LA BRIGADA MUNICIPAL
El plenari municipal del passat 30 de març va retre el reconeixement del conjunt de regidors a Jaume Montserrat Poblet, que s’ha jubilat recentment com a treballador de la Brigada Municipal del Pla de Santa Maria. Jaume Montserrat, conegut pels seus amics com a Jaume “Arturo”, va rebre una placa commemorativa de mans de l’alcalde, Mateu Montserrat.


[Més ...]

 Sessió del 23 de març de 2016
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 23 de març. Entre d’altres acords, es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació al programa d’ajuts complementaris per a estudis obligatoris no universitaris. També es van aprovar diversos pressupostos relacionats amb la commemoració del Centenari de la Fàbrica.


[Més ...]

 Sessió del 9 de març de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 9 de març. Entre d’altres acords, s’aproven les convocatòries de subvencions per a activitats esportives i de lleure, de beques per a estudis universitaris i del concurs literari “Vila del Pla”. També s’aprova el padró de l’Impost de Vehicles i es fixa el període de cobrament en voluntària del dia 1 d’abril al 31 de maig.

(A la foto, acte de lliurament de les beques i els premis literaris del 2016.)


[Més ...]

 Sessió del 23 de febrer de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 23 de febrer. Entre d’altres acords es va adjudicar el contracte de manteniment de l’enllumenat i lampisteria a la via pública i als edificis municipals. També es va acordar concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona amb la sol·licitud d’un ajut de 198.011€. La quantitat que s’obtingui anirà destinada a la urbanització del carrer Mn. Josep Cabayol i a despeses d’enllumenat públic, parcs i jardins i manteniment dels edificis i equipaments públics.


[Més ...]

 Sessió del 9 de febrer de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 9 de febrer. Entre d’altres acords es va donar l’aprovació inicial al projecte d’urbanització del futur carrer Mossèn Josep Cabayol (a la fotografia). També es van aprovar els comptes de recaptació d’IBI i IAE presentats per BASE.


[Més ...]

 Sessió del 26 de gener de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 26 de gener. Entre d’altres acords, es van aprovar els calendaris de pagament voluntari dels impostos de bens immobles, activitats econòmiques i vehicles i també la relació classificada de les empreses que opten a la contractació de les obres de canalització d’un tram de la Rasa dels Tudores.


[Més ...]

 Sessio del 12 de gener de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar la seva primera sessió ordinària de l’any 2017 el dijous 12 de gener. Entre d’altres acords, es van aprovar les clàusules administratives i tècniques que regiran la contractació del servei de manteniment de l’enllumenat i lampisteria a la via pública i als edificis municipals durant els pròxims dos anys.


[Més ...]

 Sessió del 31 de desembre de 2016
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 31 de desembre. A la sessió, es van aprovar diverses instàncies, la major part de les quals relacionades amb el pagament de les subvencions que l’Ajuntament atorga a les entitats del Pla de Santa Maria.


[Més ...]

 Més noticies...
 
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Ja som. cat

Servei ofert per OASI