Dissabte, 19 de Agost de 2017
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Organització
Comarques de Tarragona
 
 
El Municipi
Model d´instància general
Devolució parcial de l´IVTM
Bonificació de l´IVTM per antiguitat del vehicle
Exempció de l´IVTM pels vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu
Sol·licitud permís d´obres
 
Gimnàs municipal
Activitats
 

 
Impulsat per AOC
 Sessió del 27 de juliol de 2017
» CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL
El passat dijous 27 de juliol es va celebrar una sessió ordinària del Plenari Municipal. Entre d’altres acords, es va aprovar la revisió del padró municipal, l’adjudicació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol i el tancament de comptes del 2016. També es van aprovar dues mocions presentades pel grup CUP El Pla, una en favor del Correllengua i la segona, en favor d’unes festes populars feministes. Així mateix es va acordar que el 2018 seran festes locals el 29 de març (dijous sant) i la diada de Sant Jordi (a la foto, parades a la Plaça de la Vila per Sant Jordi del 2017).


[Més ...]

 Sessió del 20 de juliol de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 20 de juliol. Entre d’altres acords, es va aprovar la certificació de les obres de cobertura de la Rasa dels Tudores i es van adjudicar diversos contractes, especialment relacionats amb la publicitat i amb la celebració d’actes de la Festa Major. A la foto, una imatge de la tradicional Cursa Ciclista.


[Més ...]

 Sessió del 6 de juliol de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 6 de juliol. L’acord més destacat va ser l’aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de manteniment de parcs, jardins i espais verds. També es va aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Pau Casals, per mitjà del qual, veïns i veïnes del Pla de Santa Maria podran visitar gratuïtament la casa museu del músic a Sant Salvador del Vendrell (a la foto) entre els mesos d’octubre i març.


[Més ...]

 Sessió del 15 de juny de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 15 de juny. L’acord més destacat va ser la concessió de subvencions per a les entitats planenques destinades a la realització d’activitats culturals, esportives i de lleure. També es va aprovar el conveni amb el Catesplai Planenc per a la realització del Casal d’Estiu 2017 que està centrat en l’eix El Pla Experience i donarà a conèixer el patrimoni històric i natural del poble (a la foto, una imatge del Casal d’Estiu 2016). Un altre dels acords adoptats és la resolució del concurs per adjudicar les obres d’urbanització del carrer Mn. Josep Cabayol.


[Més ...]

 Sessió de l'1 de juny de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 1 de juny. S’hi van aprovar diversos pressupostos relacionats amb la construcció de la pista poliesportiva descoberta, al futur carrer Mn. Josep Cabayol: el paviment de formigó (a la foto, les obres, iniciades el dia 3 de juliol), el tancament i marcatge i la instal·lació de l’enllumenat. En total, la suma dels tres supera els 58.000 euros.


[Més ...]

 Sessió del 18 de maig de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 18 de maig. S’hi va acordar concórrer a diverses convocatòries de subvencions de la Diputació de Tarragona en l’àmbit cultural i també de l’Agència de Residus de Catalunya, per a deixalleries (a la foto, la Deixalleria Municipal). També es va aprovar la proposta de contractació dels serveis de socorrisme per a la Piscina Municipal durant l’estiu de 2017.


[Més ...]

 Sessió del 5 de maig de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 5 de maig. S’hi van aprovar diversos pressupostos, entre els quals, els relacionats amb l’arranjament del camí vell de Vilafranca. També es va acordar la col·laboració de l’Ajuntament amb el XXIII Memorial Josep Ramon López.


[Més ...]

 Sessió del 20 d'abril de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 20 d’abril. S’hi van aprovar, entre d’altres qüestions, les clàusules que regiran el concurs per a l’adjudicació del servei de bar de la piscina municipal així com concórrer a diverses convocatòries de subvencions de la Diputació de Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat.


[Més ...]

 Plenari extraordinari el 20 d'abril de 2017
» S'APROVA LA LICITACIÓ DEL PROJECTE DEL CARRER MN. JOSEP CABAYOL
El Plenari de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria va celebrar el passat dijous 20 una reunió extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia: aprovar la licitació del projecte d’urbanització del nou carrer Mn. Josep Cabayol. El projecte d’obres, que ja havia estat prèviament aprovat i sotmès a exposició pública, preveu un cost de 306.759,39 euros, IVA inclòs. Com que aquest cost supera el 10% del pressupost municipal, l’aprovació s’ha de fer en el plenari.


[Més ...]

 Sessió del 6 d'abril de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 6 d’abril. Entre d’altres acords, es va adjudicar el contracte per a la compra d’una nova màquina escombradora. Amb aquesta incorporació, millorarà significativament la neteja dels carrers del poble i permetrà millorar les tasques dels treballadors de la brigada municipal.


[Més ...]

 Plenari municipal del 30 de març de 2017
» RECONEIXEMENT A JAUME MONTSERRAT PEL SEU TREBALL A LA BRIGADA MUNICIPAL
El plenari municipal del passat 30 de març va retre el reconeixement del conjunt de regidors a Jaume Montserrat Poblet, que s’ha jubilat recentment com a treballador de la Brigada Municipal del Pla de Santa Maria. Jaume Montserrat, conegut pels seus amics com a Jaume “Arturo”, va rebre una placa commemorativa de mans de l’alcalde, Mateu Montserrat.


[Més ...]

 Sessió del 23 de març de 2016
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 23 de març. Entre d’altres acords, es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació al programa d’ajuts complementaris per a estudis obligatoris no universitaris. També es van aprovar diversos pressupostos relacionats amb la commemoració del Centenari de la Fàbrica.


[Més ...]

 Sessió del 9 de març de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 9 de març. Entre d’altres acords, s’aproven les convocatòries de subvencions per a activitats esportives i de lleure, de beques per a estudis universitaris i del concurs literari “Vila del Pla”. També s’aprova el padró de l’Impost de Vehicles i es fixa el període de cobrament en voluntària del dia 1 d’abril al 31 de maig.

(A la foto, acte de lliurament de les beques i els premis literaris del 2016.)


[Més ...]

 Sessió del 23 de febrer de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 23 de febrer. Entre d’altres acords es va adjudicar el contracte de manteniment de l’enllumenat i lampisteria a la via pública i als edificis municipals. També es va acordar concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona amb la sol·licitud d’un ajut de 198.011€. La quantitat que s’obtingui anirà destinada a la urbanització del carrer Mn. Josep Cabayol i a despeses d’enllumenat públic, parcs i jardins i manteniment dels edificis i equipaments públics.


[Més ...]

 Sessió del 9 de febrer de 2017
» RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 9 de febrer. Entre d’altres acords es va donar l’aprovació inicial al projecte d’urbanització del futur carrer Mossèn Josep Cabayol (a la fotografia). També es van aprovar els comptes de recaptació d’IBI i IAE presentats per BASE.


[Més ...]

 Més noticies...
 
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Ja som. cat

Servei ofert per OASI