Dimarts, 21 de Agost de 2018
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
El Municipi
Model dŽinstància general
Devolució parcial de lŽIVTM
Bonificació de lŽIVTM per antiguitat del vehicle
Exempció de lŽIVTM pels vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu
Sol·licitud llicència per execució dŽobres menors
 
Gimnàs municipal
Activitats
 

 
  
El Municipi

  Devolució parcial de lŽIVTM
 Devolució Parcial de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (per baixa definitiva)
 
Sol.licitud per demanar la part proporcional  (part corresponent) de l’IVTM un cop realitzada la baixa definitiva del vehicle.

Per a què serveix?
Per a retornar la part proporcional de l’IVTM de l’any en curs (corresponent a trimestres no iniciats) dels vehicles donats de baixa definitiva 

Quines dades ha de detallar?
  1. Identificació del titular del vehicle.
  2. Matrícula del vehicle.
  3. Data de la baixa definitiva.
Qui el pot presentar? 
El titular del vehicle 

Quins documents s’han de presentar? 
     1.  Original del justificant de la baixa definitiva
     2.  Original del rebut de l´Impost de l´any en curs

Mitjans de TramitacióQuan es pot presentar?
Durant l´any en curs

Quan es fa efectiu?Sol·licitud
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI