Dimecres, 20 de Febrer de 2019
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Gimnās municipal
Activitats
 

 
  
 Sessiķ del 14 de setembre de 2017

RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 14 de setembre. S’hi va acordar concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a llars d’infants i la cessió d’ús d’edificis públics per a l’Escola Sant Ramon durant el curs 2017-18. També es van aprovar diversos pressupostos, la majoria dels quals relacionats amb la Fira del Vent.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

S’acorda concórrer a la convocatòria de la Diputació de Tarragona de subvencions per al programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) de titularitat municipal. Es sol·licita l’ajut màxim establert que està fixat en 875 euros per cada alumne equivalent.

 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’EDIFICIS PÚBLICS

S’aprova la sol·licitud de M. Carme Compte Domingo, en nom de l’Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria, d’utilització del Pavelló Poliesportiu, de dilluns a divendres de 9:00 a 12:30 h. i de 14:30 a 16:00 h.; del Centre Cívic, les Pistes de Tennis i el Camp de Futbol, de forma puntual prèvia petició i en funció de la disponibilitat i de la Mediateca i els serveis sanitaris de la planta baixa de l’edifici històric de l’Escola, de dilluns a divendres, de 9:00 a 16:00 h. L’autorització té vigència per a tot el curs escolar 2017-18.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Boom Boom Produccions

Actuació Fira del Vent

4.300,00

Guard Integral Solutions SL

Guàrdia Seguretat Fira del Vent

2.525,00

Mediamar Difusió Comarcal SL

Publicitat Fira del Vent a HIT 103

232,92

Maestrat Carpas

Tendals Fira del Vent

2.450,00

Andreu Proycon SL

Arranjament paviment La Fabrica

2.730,00

Publipress Media SLU

Publicitat Fira del Vent a RAC i La Vanguardia

774,50

Publicitat Borrell SL

Tanques, megafonia i programes Fira del Vent

1.307,78

TAC-12

Publicitat Fira del Vent a TAC-12

390,00

Taller Joan Queralt

Restauració tractor per al Museu Agrícola

1.500,00

Tallers S.A.M.I.  SCCL

Estructura per a la porta de la Fabrica

1.160,00

Avante Artesania

Obsequis Fira del Vent

1.665,51

Instal·lacions A. Montserrat Ferre

Instal·lació enllumenat interior La Fabrica

29.277,60

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat  SL

Canvi de fanal del Camí del Bosc

895,19

Grup Viada Mataró SL

Adquisició de taules i cadires plegables

3.684,64

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

Vista la instància presentada per M.C.C. sol·licitant que es canviï l’enllumenat del portal del carrer del Roser així com la il·luminació de la capella de la Mare de Déu del Roser, s’acorda aprovar la sol·licitud i preveure en el pressupost municipal per a l’exercici de2018 una partida per a l’execució de les millores proposades.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Data: 29-09-2017
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI