Dimecres, 20 de Febrer de 2019
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
e-BOP
Informació al contribuent
Pla d'Acció Municipal
Beques per a estudis universitaris
Diputació de Tarragona Subvencions concedides
Convocatòria de subvencions per a activitats esportives i de lleure
Serveis per a l'ocupació
 
Informació general
Entitats i associacions
Centres de culte
Educació
Deixalleria municipal
Local social
Oficina de turisme
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Escola de música municipal
Mercat setmanal
 
Tràmits
Model d'instància general
Devolució parcial de l'Impost de Vehicles per baixa definitiva
Bonificació de l'Impost de Vehicles
Exempció de l'Impost de Vehicles per a persones minusvàlides
Comunicació prèvia d'obres
Sol·licitud de llicència d'obres majors
 

 
  
 Es va acordar en el plenari del dia 31 de gener

L'AJUNTAMENT CREARÀ UN PLA PER PROTEGIR LES BARRAQUES DE PEDRA SECA
El plenari de l’Ajuntament del Pla va acordar per unanimitat el passat 31 de gener promoure l’elaboració d’un pla de protecció del patrimoni rural i cultural que garanteixi la conservació de les barraques de pedra seca de la Ruta de la Capona. La moció per crear aquest pla va ser presentada pel grup municipal de la CUP i aprovada amb els vots de tots els regidors.

El pla de protecció té com a prioritat la Ruta de la Capona i inclourà també protegir totes les obres de pedra seca que sigui possible. Al terme municipal hi ha 716 construccions de pedra seca, entre barraques, cossiols i altres, inventariades al portal Wikipedra. A la foto, la Barraca de les Oliveres, de la Ruta de la Capona.

Quan les edificacions de pedra seca es troben en finques de propietat privada i no formen part del catàleg de Bens Culturals d’Interès Local (BCIL), l’administració municipal no hi pot intervenir. El gran nombre de barraques que hi ha al terme del Pla i el seu diferent valor i estat de conservació fa impossible catalogar-les totes.

La intenció de l’Ajuntament és promoure que els propietaris de les finques on hi ha edificacions de pedra seca que no estan catalogades prenguin consciència del valor d’aquest patrimoni i de la riquesa que representa. La majoria són construccions que tenen més de dos segles d’història i la seva pèrdua és irreparable.

En el plenari del 31 de gener es va aprovar, també per unanimitat, una altra moció presentada pel grup municipal de la CUP en la qual s’insta al Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l’anterior legislatura i destinades a fer front a la situació d’emergència social.

La resta de punts de l’ordre del dia eren de tràmit: donar compte dels decrets d’alcaldia i acords de Junta de Govern, així com dels comptes municipals.

 

Data: 11-02-2018
 
Conèixer
Història
Llocs d'interès
Rutes
Col·lecció Villalba
Xarxes socials
Planol (carrerer)
 
Serveis
Àlbums
Contacta
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI