Impostos i taxes

print pdf

Terminis de pagament

Concepte: IBI Urbana

Període en voluntària: Del 30/04/20 al 30/06/20

Lloc: BASE Gestió d'ingressos Locals

 

Concepte: IBI Rústica

Període en voluntària: Del 30/06/20 al 31/08/20

Lloc: BASE Gestió d'ingressos Locals

 

Concepte: Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)

Període en voluntària: Del 30/07/20 al 30/09/20

Lloc: BASE Gestió d'ingressos Locals

 

Concepte: Padró de guals

Període en voluntària: Del 01/01/20 al 29/02/2020

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Clavegueram (nucli de la població)

Període en voluntària: Anual (dins la factura del 3r trimestre de l'aigua)

Lloc: Sorea

 

Concepte: Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Període en voluntària: Del 01/04/20 al 31/05/2020

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Escombraries

Període en voluntària: Del 01/09/20 al 31/10/20

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Cementiri

Període en voluntària: Del 01/09/20 al 31/10/20

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Concepte: Clavegueram Torre Sta Maria

Període en voluntària: Del 01/09/20 al 31/10/20

Lloc: Oficines de l'Ajuntament

 

Formes de pagament

  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Menu

Menú principal

Formulari de cerca