Subvencions per a activitats esportives i de lleure

 

L'Ajuntament del Pla de Santa Maria convoca cada any subvencions adreçades a les entitats sense ànim de lucre domiciliades al municipi que programin activitats d’esports o de lleure d’interès públic local.

 

El consistori aporta fins al 50 per cent del cost de les actuacions que se sol·licitin i que s’hauran de realitzar en la seva major part durant l’any en curs. Els pressupostos municipals contenen una partida específica per dedicar a aquests ajuts.

 

La convocatòria està oberta a tot tipus d’activitats i a diversos camps: cultura, commemoracions, ensenyament, sanitat, assistència social i tercera edat, etc. En el cas d’entitats esportives, són també objecte de subvenció les despeses de funcionament de locals i instal·lacions sorgides de l’organització d’actes i activitats relacionats amb la promoció de l’esport.

 

Les subvencions es fan efectives un cop l’activitat ja s’ha dut a terme. En la convocatòria, que l’Ajuntament fa arribar de forma personalitzada a les entitats del poble, es remarca la importància d’acreditar degudament les despeses i que aquestes han de ser com a mínim del doble de l’import sol·licitat en la subvenció.

 

 

Menu

Menú principal