Plens i Junta de Govern

El Ple celebrat el dimarts 24 de novembre va aprovar el pressupost de l'Ajuntament del Pla per al 2021. Les inversions més destacades aniran destinades a la Residència de Gent Gran, la restauració de les façanes de la casa del director de la Fàbrica i l'ampliació del gimnàs. La previsió, tant d' ...
La restauració de les façanes de la casa del director de La Fàbrica i l'ampliació del gimnàs són els dos projectes d'inversió que l'Ajuntament presentarà al Pla d'Acció Municipal del 2021. L'acord es va prendre a la Junta de Govern del 24 de novembre.
A la Junta de Govern del 10 de novembre es va aprovar el projecte executiu de museïtzació del Centre d'Interpretació del Tèxtil. En breu serà licitat pel Consell Comarcal, en el marc del conjunt "Alt Camp, història i patrimoni. Les arrels d'una terra".
L’Ajuntament del Pla va acordar dimarts passat, 10 de novembre, suspendre la concessió de llicències per instal·lar plantes elèctriques solars fotovoltaiques, popularment conegudes com horts o granges solars. La decisió es va prendre en un plenari extraordinari per unanimitat dels tres grups ...
A la Junta de Govern del dimarts 27 d'octubre es va aprovar la concessió de terrenys per a instal·lar una estació base de telefonia mòbil, amb una torre d'antenes, al costat del dipòsit d'aigua del Polígon Industrial. L'empresa concessionària pagarà a l'Ajuntament un cànon de 4.000 euros anuals.
A la Junta de Govern del 13 d'octubre es va aprovar demanar una subvenció a l'Agència Catalana de l'Aigua per prevenir inundacions al carrer del Vall. També es van adjudicar diversos contractes, entre ells, el de reposició de les finestres del local del Col·lectiu de Dones al seu aspecte original.
A la Junta de Govern del 29 de setembre es van aprovar els padrons i el termini de pagament de les taxes de Cementiri Municipal, d'escombraries i de manteniment del clavegueram.
En el Ple Municipal de setembre, es van aprovar les ordenances fiscals. L'IBI i l'Impost de Vehicles es congelen i només s'incrementa la taxa d'escombraries en 3 euros per any.
A la sessió del 15 de setembre de la Junta de Govern es van aprovar, entre d'altres acords, els contractes corresponents de manteniment de les instal·lacions d’aigua i d’inspecció i manteniment dels jocs i parcs infantils municipals.
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessions ordinàries els dimarts 11 d’agost i 1 de setembre. Aquí podeu trobar-ne resumits els respectius acords.

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal