Plens i Junta de Govern

A la Junta de Govern del 29 de setembre es van aprovar els padrons i el termini de pagament de les taxes de Cementiri Municipal, d'escombraries i de manteniment del clavegueram.
En el Ple Municipal de setembre, es van aprovar les ordenances fiscals. L'IBI i l'Impost de Vehicles es congelen i només s'incrementa la taxa d'escombraries en 3 euros per any.
A la sessió del 15 de setembre de la Junta de Govern es van aprovar, entre d'altres acords, els contractes corresponents de manteniment de les instal·lacions d’aigua i d’inspecció i manteniment dels jocs i parcs infantils municipals.
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessions ordinàries els dimarts 11 d’agost i 1 de setembre. Aquí podeu trobar-ne resumits els respectius acords.
El Ple Municipal de dimarts 21 de juliol va tenir com a punts més destacats l'homenatge a Rosa Maria Pont, amb motiu de la seva jubilació després de més de 20 anys treballant a l'Ajuntament, i l'aprovació del Mapa de Capacitat Acústica.
A la Junta de Govern del 28 de juliol es va aprovar la concessió de subvencions a les entitats culturals i esportives del Pla que organitzen activitats durant l'any 2020 També es van prendre altres acords, com la constitució de la borsa de treball per a cobrir baixes a la Brigada Municipal.
La Junta de Govern del 14 de juliol va aprovar els plecs de clàusules per a les licitacions dels serveis de manteniment dels jocs i parcs infantils i de manteniment de les xarxes d'aigua dels edificis municipals. També es va aprovar, entre d'altres acords, concórrer a subvencions de la Diputació i ...
A la Junta de Govern del passat 30 de juny, entre d'altres acords, es va aprovar la remodelació del sistema d'aspiració de les bombes de reg de la Bassa de la Fàbrica.
A la sessió del passat dimarts 16 de juny, la Junta de Govern va aprovar, entre d'altres acords, els plecs de clàusules per a la licitació del servei de manteniment dels Aiguamolls del Pla durant els pròxims dos anys.
A la Junta de Govern de dimarts 2 de juny es va aprovar concórrer al Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona amb el projecte de rehabilitació del Centre Cívic i arranjament dels carrers Mercè i Montserrat.

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca