Plens i Junta de Govern

En el ple extraordinari del 3 de març es van prendre tres acords en relació al finançament de les obres de construcció de la futura residència de gent gran a les naus de la fàbrica tèxtil.
A la Junta de Govern del 25 de febrer es van aprovar, entre d'altres, el calendari de cobrament d'impostos i taxes per al 2020 i el padró de l'impost de vehicles.
A la sessió de dimarts 11 de febrer de la Junta de Govern, es van aprovar, entre d'altres acords, la convocatòria d'una plaça per a la Brigada Municipal.
La Junta de Govern del 28 de gener va aprovar, entre d'altres, el conveni de col·laboració amb l'Escola Sant Ramon per obrir al públic la Mediateca.
El Ple Municipal del passat 28 de gener va aprovar quatre mocions, una proposada conjuntament per tots els grups i tres presentades pel grup municipal CUP-Amunt.
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar la primera sessió ordinària del 2020 el dimarts 14 de gener. S’hi va aprovar, entre d'altres acords, la concessió de beques per al menjador de la Llar d’Infants.
El 31 de desembre al matí es va celebrar l’última Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla del 2019. S’hi van aprovar, entre d’altres acords, la contractació d’actuacions culturals i serveis de difusió.
La penúltima Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla del 2019 va tenir lloc el passat dimarts 10 de desembre i s’hi van aprovar dues llicències d’obres, i diversos pressupostos i instàncies.
La Junta de Govern del 26 de novembre va aprovar les bases per optar a la gestió del servei de bar de la Piscina Municipal del 2020, entre d'altres acords.
El Ple municipal del passat dimarts 26 de novembre va tenir com a punt més destacat l’aprovació dels pressupostos municipals per al 2020. La previsió d’ingressos i despeses és de 2.306.800 euros, una xifra que representa una disminució del 7,2 per cent respecte del pressupost d’enguany. A ...

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca