Crònica del Ple del 26 de novembre de 2019

 

El Ple municipal del passat dimarts 26 de novembre va tenir com a punt més destacat l’aprovació dels pressupostos municipals per al 2020. La previsió d’ingressos i despeses és de 2.306.800 euros, una xifra que representa una disminució del 7,2 per cent respecte del pressupost d’enguany.

A continuació, trobareu resumits els punts més importants que es van tractar en el Ple així com enllaços a informació addicional. També podeu veure l’enregistrament de la sessió en vídeo, realitzat pel grup municipal CUP-Amunt, en aquest enllaç. (Durada: 46,53 minuts).

En els pressupostos del Pla per al 2020, la inversió més destacada que s’hi preveu és la primera fase de les obres de la futura residència de gent gran, a les quals es destinen 118.000 euros. Aquestes obres consistiran només en buidar i netejar l’interior de l’edifici i retirar-ne totes les construccions accessòries, com envans i altres elements que no formen part de l’estructura.

Altres inversions previstes per a l’any vinent són la reforma de l’entrada del Centre Cívic (70.000 euros), la continuació de la rehabilitació de Cal Rovira, que actualment ocupa el Catesplai Planenc (35.000) i la base per instal·lar una pista de skate (30.000). Els elements que formaran aquesta ja s’han adquirit enguany. També es renovarà la depuradora de la Piscina Municipal per una de més moderna a base de sal (20.000).

Les subvencions a entitats culturals s’incrementaran en 10.000 euros i hi haurà més diners per a activitats culturals, la qual cosa permetrà donar continuïtat al cicle de teatre amateur que s’ha iniciat aquest mes. Els comptes també regularitzen diverses despeses que en el pressupost del 2019 no estaven prou dotades, com ara publicacions i publicitat  o prevenció de plagues.

La raó per la qual el total del pressupost per al 2020 és més baix és que enguany s’ha avançat el pagament per al projecte FEDER que gestiona el Consell Comarcal. L’Ajuntament ha d’aportar gairebé la meitat de l’import, que servirà per restaurar l’exterior de les naus de l’antiga fàbrica que no es destinen a residència. Les obres es duran a terme a principis del 2020.

En l’apartat d’ingressos, es preveu finançar amb subvencions la major part de les obres per a la futura residència. També es contempla obtenir fons de la taxa d’abocament de terres en els forats que es van crear durant la construcció de l’autopista, durant la dècada de 1970, després que s’ha validat el projecte per dur-ho a terme.

Els comptes es van aprovar amb els vuit vots favorables de l’equip de govern i el vot contrari de les dues regidores de la CUP-Amunt i del regidor d’ERC-AM.

En aquest enllaç us podeu descarregar el quadre amb les grans partides d’ingressos i despeses del pressupost per al 2020, així com el desglossat de les inversions.

 

Aprovació d’actes i dació de comptes

El Ple va començar amb l’aprovació, per unanimitat, de les actes dels dos plens extraordinaris del 15 d’octubre (moció de rebuig a la sentència i per reclamar l’amnistia i el dret a l’autodeterminació) i del 29 d’octubre (Moció per demanar la llibertat de les persones detingudes), així com del ple ordinari del 24 de setembre.

En els punts corresponents a la dació de comptes dels decrets d’alcaldia, actes de les Juntes de Govern i conciliacions i arqueig de caixa, l’Alcalde va demanar que les qüestions que l’oposició desitjava formular es traslladessin a l’apartat de precs i preguntes, per tal d’agrupar aquestes.

Creació de la comissió informativa permanent de civisme

En iniciar-se el debat sobre aquest punt, la regidora de la CUP-Amunt, Tània Solé, va llegir el text següent:

“No creiem ara mateix com està plantejada ni en la seva manera de funcionar. Pensem que cal revisar l’ordenança de civisme. No estem d’acord a sancionar les persones infractores i molt menys a menors, ja que el que correspon a la comissió de civisme és emetre informes no vinculants i no sancionar prescindint de tota garantia jurídica perquè el càstig no és fer pedagogia. Alhora la CUP-Amunt reconeixem que hem participat d’aquesta comissió en l’anterior legislatura i fent autocrítica reconeixem que ens hem equivocat i no volem continuar formant part d’una comissió que s’atorga facultats que no li pertoquen. A més, no qualsevol tipus de facultat, sinó utilitzant poder punitiu i cap a menors d’edat. Per tant, la CUP-Amunt només en formarem part amb l’objectiu de fer pedagogia i prevenció, deixant molt clar des d’un principi quin és el protocol de funcionament d’aquesta. Intentarem vetllar que ningú s’extralimiti en les seves facultats i ho farem. Aquestes facultats són únicament l’emissió d’informes no vinculants. Sol·licitem una revisió conjunta de les ordenances de civisme i també demanem que en els casos que es consideri necessari s’incorpori la figura legal del mediador professional.

El Regidor d’ERC-AM, Josep Maria Canela, va explicar que està d’acord a formar-ne part: “Ja veig que és de caràcter preceptiu i no vinculant, i espero que si més no tingui alguna utilitat perquè al final només és consultiu i al final, que el que es pugui decidir, que sigui en benefici de les persones que hi ha.”

La regidora Tània Solé va precisar que la CUP en formarà part sempre i quan sigui només consultiva i faci informes no vinculants i va afegir “vull dir que en cap moment no es sancionarà des de la comissió de civisme com havíem fet en l’anterior legislatura”.

Davant la resposta de l’Alcalde, Mateu Montserrat, que va proposar crear la comissió per veure després com es va desenvolupant Tània Solé va concloure: “Doncs la CUP no formarà part d’aquesta comissió de civisme.”

La creació de la Comissió es va aprovar per nou vots a favor (vuit de Junts pel Pla i un d’ERC-AM) i dos en contra de la CUP.

Els membres de la comissió seran l’Alcalde, Mateu Montserrat, Josep Silvestre (Junts) i Josep Maria Canela (ERC-AM) com a vocals, i Josep Lluís Valero com a secretari.

Delimitació de termes municipals i comissions de residus

Es van aprovar per unanimitat les actes de la delimitació entre els termes municipals del Pla, Alió, El Pont d’Armentera, Figuerola i Valls, així com el nomenament de representants a l’Associació de Municipis per la Recollida Selectiva Porta a Porta i en l’Organisme Especial de Gestió de Residus del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

Sobre la primera qüestió, l’Alcalde va explicar que s’han ajustat els límits dels termes per evitar que una finca determinada quedi migpartida entre dos municipis i s’han fet coincidir amb límits o camins.

Quant als representants, Mateu Montserrat va ser nomenat per al primer organisme i Josep Silvestre, per al segon.

Debat sobre el pressupost

El següent punt de l’ordre del dia era l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2020. Al principi d’aquesta crònica se n’han resumit els trets més destacats. A continuació es relata el debat que va precedir-ne l’aprovació.

Griselda Pau (CUP-Amunt) comença la seva intervenció afirmant que tenen diverses qüestions sobre aquest punt i afegeix “a banda que sempre diem que el tema social està més o menys igual que aquests últims quatre anys. Sí que s’han augmentat les subvencions a les entitats locals, però considerem que no és social, per tant no veiem cap augment”.

Sobre les previsions de despesa en personal de plàstica a les escoles i mestres de suport, afirma que “Entenem que això pertany al departament d’ensenyament i no entenem per què té partida”.

L’Alcalde respon: “Aquesta partida s’ha deixat oberta perquè alguna vegada des de l’escola s’ha demanat si es pot incloure algun taller de plàstica. Deixem la partida oberta per si convingués posar-hi.”

Griselda Pau formula les observacions i preguntes següents:

Sobre el socorrista: “No va tenir despesa i crèiem que era un contracte a banda”,

Sobre el complement de productivitat i les retribucions d’especialitat: “Què són i quan es paguen”.

Sobre les gratificacions: “Tenen partida però no tenen despesa a final d’any. Cal posar-li?”

Sobre la infraestructura de la Fira de Tardor: “Hem demanat diverses vegades el desglossat. Ens agradaria poder-ho tenir per poder-ho valorar.”

Sobre el telèfon del Pavelló Poliesportiu: “No té despesa a final d’any.”

Sobre el telèfon de l’emissora de ràdio: “Fa anys que no hi ha ràdio. Si no funciona, com és que hi ha despesa de telèfon.”

Sobre les Festes de Nadal: “No sabem quina és aquesta despesa, però ho volem saber, si a més hi ha la Festa Major d’Hivern.”

Sobre la prestació per serveis esportius: “Volíem preguntar quina és aquesta partida de 12.000 euros”

Sobre l’assistenta social: “Primer fer una puntualització que s’hauria de dir treballadora social, no els agrada gaire que els diguem assistenta social. L’any passat no va tenir despesa. Entenem que si es té un conveni amb el Consell Comarcal, aquesta despesa es deu reflectir en alguna altra partida pressupostària. No creiem que hagi de sortir aquí.”

Sobre les millores del Pavelló: “Ens agradaria saber quines millores són aquestes”.

Finalment va afegir: “Ens agradaria que les despeses de llum i telèfon passessin a Parlem o a Catllum i no fossin Endesa o Telefònica o empreses d’aquestes, estatals”.

L’Alcalde va anunciar que totes les preguntes es respondran per escrit en el proper Ple.

Josep Maria Canela (ERC-AM) va començar agraint haver pogut disposar dels pressupostos uns dies abans. A continuació va fer la següent intervenció:

“ERC troba important començar ja la Residència d’Avis i destinar-hi aquests 118.000 euros, que són un 28% del capítol destinat a inversions però pensem que una inversió d’aquesta magnitud ha d’estar consensuada amb tots els partits de l’Ajuntament, que és una mica el que vosaltres direu.

“Abans d’iniciar les obres és del tot necessari haver visitat moltes altres residències per poder valorar els pros i contres alhora que haver parlat amb persones que treballen en el món de la geriatria. També cal explicar al poble amb tot detall quina és la proposta inicial. Jo estic d’acord, però penso que s’ha de consensuar una mica més entre tots.

“Malgrat que aconseguim més personal en sanitat, no he vist cap mena d’ampliació dels despatxos, per tant, caldria elaborar, penso, en els plànols ja pel proper any i en el 2021 iniciar les obres. Tenim un consultori que està la mar de bé, però tenim un munt de treballadors i ja gairebé no hi caben.”

En aquest punt, l’Alcalde va intervenir per explicar que ha parlat amb el departament de Salut de la Generalitat: “He fet la proposta que l’Ajuntament avanci els diners per poder tenir dos despatxos més, però no deixen fer res que ells no decideixin.”

Josep Maria Canela va prosseguir la seva intervenció: “Per una banda, també he vist una partida de 3.000 euros destinada a actes vandàlics. Jo soc partidari de fer campanyes cíviques, destinades als col·lectius que sabem que fan aquests actes. No he vist cap partida de campanyes i penso que és molt important. Passaran aquestes coses: doncs s’han de fer campanyes preventives. Com i què? Se n’ha de parlar.

“A nivell d’innovació no hi ha cap partida. Com l’estudi d’instal·lació de wifi a les places, que d’això en parlàvem. O l’enorme despesa en electricitat, que ells [la CUP] advoquen per anar per Parlem o això. Però aquí hi ha 60.000 euros d’enllumenat públic, etc. Al final són més de 115.000 euros. Si tot això ho podem anar incorporant amb plaques solars en diferents edificis municipals i fent estudis, potser tot això s’abaratirà. Actualment, al segle XXI, hem d’anar per aquí. Només, que jo sàpiga, en tenim a la Piscina de plaques solars.

L’Alcalde va precisar que també hi ha plaques solars a la Llar d’Infants.

Josep Maria Canela va finalitzar la seva intervenció afirmant: “A l’aspecte social, en cap lloc s’esmenten ajuts a joves que volen establir la residència al nostre poble. O a les persones que hi ha a l’atur o amb pocs recursos. Tampoc per promoure la rehabilitació de cases velles al centre urbà. Hi ha la partida de façanes que és de 5.000 euros.”

En aquest punt es va procedir a la votació.

Modificacions de crèdit

Els dos punts següents eren modificacions de crèdit, que consisteixen en ajustar els pressupostos per a l’exercici 2019. Així, despeses sobrevingudes o que no estaven previstes quan es van elaborar els pressupostos, ara fa un any, es cobreixen amb diners procedents de partides que no s’han gastat (en aquest cas, 129.300 euros) o del romanent de tresoreria (114.000 euros). Les principals partides a les quals s’han hagut d’afegir diners són les següents:

Manteniment de carrers i camins (per l’arranjament del pas de vianants del Centre Cívic); eliminació de residus de la Deixalleria (se n’han produït més dels previstos); manteniment de les escoles; subvencions a entitats culturals (conveni per l’aniversari de La Xiruca Foradada); festes; retribucions dels òrgans de govern (després de les eleccions municipals del maig es van produir canvis); servei de guiatge i tècnic de medi ambient, entre d’altres. També s’han fet adquisicions no previstes com una nova màquina de fregar, la pèrgola de la piscina i un nou escenari modular. Pel que fa a les obres de Cal Rovira s’han enderrocat les construccions de la part posterior de l’edifici i s’han assegurat els murs de les cases veïnes, amb la qual cosa gairebé s’ha duplicat la despesa calculada en un principi. Finalment, s’ha creat l’àrea de lleure per a gossos, que no estava prevista en el pressupost per al 2019.

(A la imatge, la façana posterior de Cal Rovira durant les obres realitzades aquest estiu).

Josep Maria Canela va observar en aquest punt que l’increment de cost de la Festa Major és gran i, per tant, creu que “hi ha d’haver un replantejament de les activitats i de tot el que es farà però amb una visió més de futur”.

Els dos punts referits a les modificacions de crèdit es van aprovar per vuit vots a favor (Junts pel Pla), dos en contra (CUP-Amunt) i una abstenció (ERC-AM).

Moció de la CUP-Amunt per la transparència del projecte de residència per a la gent gran del Pla de Santa Maria

En aquest enllaç us podeu descarregar el text de la moció presentada per la CUP-Amunt, que va ser llegida per la regidora Tània Solé.

A continuació, Maria Teresa Ferré (Junts) va fer una sèrie de precisions:

“El grup municipal de Junts pel Pla ja portàvem dins del nostre programa electoral fer la residència. Incloíem tant el projecte arquitectònic com el model de gestió, que es farà a través d’una licitació amb concurs públic i s’hi podran presentar totes les empreses que ho considerin oportú. 

“En aquesta moció no podeu dir que la única informació rebuda del projecte és una partida que heu trobat als pressupostos. No podeu dir-ho. Serà que no us heu preocupat per posar-vos al dia del tema de la residència, perquè àmpliament ha estat presentat. I s’ha presentat al poble i a la Fira del Vent.

“El projecte arquitectònic de reforma dels edificis de l’antiga fàbrica tèxtil ja existeix i tal com us deia, se n’han exposat els plànols en diverses ocasions, com ara a la Fira del Vent. Per tant, és evident que el punt primer de la moció no te sentit. La informació ja es té.

“Quant al punt segon, part primera, cal dir que des del 2015 s’han realitzat diverses assemblees de veïns en les quals s’ha informat del projecte i se n’ha demanat l’opinió. Totes aquelles que s’han pogut incloure han estat incorporades, tenint en compte que és un projecte molt pautat i que ha de complir una normativa legal molt estricta per a aquestes instal·lacions.

“Tot i així, qualsevol avenç en el desenvolupament del projecte continuarem en la nostra línia i serà oportunament explicat –igual que s’ha fet fins ara– i es publicitarà per les vies de comunicació de l’Ajuntament, com fem amb tot. I els veïns seran consultats en assemblea quan arribi el moment oportú, tal com hem fet fins ara. Per tant, tampoc no té sentit el punt segon, part segona, ni el tercer.”

Va finalitzar anunciant el vot en contra de Junts pel Pla.

Tània Solé va replicar afirmant que quan es va presentar la residència es va dir “que es farien places especials, que només serien per gent del poble i ja vam dir que això era impossible, perquè no es poden reservar places en una residència.”

Solé va continuar explicant que quan han demanat veure el projecte no se’ls ha facilitat al·legant que encara no està aprovat: “Sí que vam veure que està allà físicament, però nosaltres mai no l’hem tingut. És un projecte que ha realitzat l’equip de govern. Sí que hi ha una normativa. Sí que les habitacions han de tenir tants metres. Però l’emplaçament o la gestió, com volem que sigui? Perquè és un projecte d’una envergadura molt gran. És un projecte per a la gent del poble i gent que no serà del poble. Creiem que és una gran oportunitat per fer una consulta ciutadana. Que la gent participi. Perquè ens n’omplim la boca i això mai passa. Què podran després votar? Votar un projecte que vosaltres heu decidit que serà així. A la gent no li quedarà més remei, perquè aquesta residència ha de ser una realitat. Tots volem una residència per a la gent gran. Llavors, si només hi ha aquesta opció, al final serà aquesta opció.” 

Maria Teresa Ferré va replicar de nou que s’ha de complir una normativa: “Tot el que es pugui decidir es podrà posar a decisió, però el que ve marcat i fixat, això no es podrà moure.”

Tània Solé va afegir que hi ha moltes maneres de fer una residència: “Pot ser una residència cooperativista, pot ser una residència tipus housing, pot ser una residència típica de les que hi ha actualment. Ha de complir uns serveis mínims, unes característiques, però ningú et diu com ha de ser aquesta gestió. Que la gent s’hi senti a gust, que se senti seva aquesta residència. És això el que nosaltres defensem.

L’Alcalde, Mateu Montserrat, va intervenir per afirmar que creu que els ciutadans es sentiran seva la residència.

Tània Solé va cloure la seva intervenció afirmant: “Al final, tot ho acabem així”.

Josep Maria Canela (ERC-AM) va explicar el sentit del seu vot dient que estava en línia amb la CUP: “Es van ensenyar els plànols, però potser valdria la pena que els partits diguéssim la nostra, que les entitats diguessin la seva, que les persones especialitzades... No és tant l’edifici en si, que també és important, sinó el plantejament. Hi ha molts tipus de residències en països avançats, que tenen horts... Tot aquest plantejament, jo no el veig. Veig un edifici allà, però no sé de quina manera es planteja. Això és el que em preocupa, el plantejament de com serà. No hem de mirar d’aquí a cinc anys. Hem de mirar d’aquí a trenta o cinquanta. Per això penso que val la pena crear aquesta comissió. Votaré a favor seu per aquesta raó, no perquè no estiguin bé aquells plànols, que segurament ho estan.

Mateu Montserrat va anunciar que a cada pas que es donarà, “farem les reunions oportunes, amb els grups polítics o amb la gent, però ho farem amb la pauta que tenim plantejada.”

Tània Solé va demanar que es convidi el seu grup a totes aquestes reunions.

Griselda Pau (CUP-Amunt) va demanar que en aquestes reunions es pugui votar amb papers en lloc de fer-ho a mà alçada.

Maria Teresa Ferré va respondre que es pot tenir en compte quan arribi el moment.

La moció va ser rebutjada amb tres vots a favor, de CUP-Amunt i ERC-AM i vuit en contra, de Junts pel Pla.

A la fotografia, una de les naus que netejaran per acollir la futura residència de gent gran.

 

Manifest del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les dones.

A continuació, la regidora Meritxell Pau (Junts) va llegir el manifest consensuat d’enguany. Us podeu descarregar el text en aquest enllaç.

Precs i preguntes

El Ple va finalitzar amb l’apartat de precs i preguntes.

Griselda Pau (CUP-Amunt) va preguntar sobre l’ampliació de la depuradora: “Segons una notícia que hem llegit, l’antiga depuradora té una capacitat per abastir 3.125 habitants, que ja són més dels que té El Pla actualment, i amb l’ampliació posa que s’abastiria el doble d’aquesta població, o sigui 6.300, més o menys. Aleshores, volíem preguntar com és que es fa aquesta ampliació si amb l’anterior ja teníem prou capacitat.”

L’Alcalde va avançar que la pregunta es respondrà per escrit en el proper Ple, però que cal tenir en compte les necessitats del Polígon Industrial.

Tània Solé (CUP-Amunt) es va interessar per un decret d’alcaldia relatiu a la sol·licitud que ha fet Coperal per construir una nau agrícola al Polígon Industrial. En aquest decret es demana informació addicional als sol·licitants.

L’Alcalde va confirmar que l’empresa ja ha portat tota la documentació requerida.

Tània Solé es va interessar per l’aprovació per la Junta de Govern de l’1 d’octubre de l’adquisició d’un vehicle de nou places a Carme Mateu Clofent per valor de 4.595,95 euros i pel funcionament del servei de transport que es preveu posar en marxa amb la Torre de Santa Maria.

L’Alcalde va anunciar que es respondrà per escrit.

Tània Solé, en referència a les factures de tractament de residus aprovades per la mateixa Junta de Govern, va demanar com és que algunes són del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i altres, del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

L’Alcalde va avançar que la fracció orgànica es tracta a la Conca de Barberà i va anunciar que donarà més detalls en la resposta escrita.

Tània Solé va preguntar sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Parròquia de l’Assumpció per l’ús de l’orgue: “Quin és l’import del conveni i quin és l’abast d’aquest? Entenem que hi ha una cessió d’ús. Que no sigui que després l’arrangem i el puguin vendre o passi qualsevol cosa. És un patrimoni del Pla. Hem vist la notícia que ja s’havien comprat uns tubs per aquest orgue. Com és que això no surt al pressupost si s’han comprat anteriorment?”

De nou sobre la Residència, Solé va preguntar: “Com és que hi ha una partida destinada a la primera fase de la construcció de la Residència si aquest projecte no està encara aprovat per ple? Si aquest projecte l’heu presentat als departaments corresponents de la Generalitat i hi ha el vist i plau.”

Sobre la Comissió de Civisme, Solé va demanar que es faci pedagogia: “No podem dir que s’aprovi i després ja veurem com funcionarà”. Va afegir que “Creiem que és un fet molt greu el que ha estat passant. Que tingueu en compte que les persones que se’ls han posat les sancions podrien sol·licitar la nul·litat de ple dret de les resolucions i un rescabalament per danys morals”.

Tània Solé va finalitzar la seva intervenció demanant el desglossat de la despesa de la Festa Major d’Estiu del 2019 i el projecte de la Residència.

Josep Maria Canela (ERC-AM) va començar fent referència a un decret d’alcaldia pel qual s’ha imposat en primera instància una sanció de 3.000 euros a l’empresa Griñó Ecològic SA, de Lleida, per l’abocament en el terme municipal del Pla d’un carregament de fangs de depuradora que anava destinat a Lleida. Es tracta d’una infracció contemplada en la normativa vigent sobre residus i va ser detectada de forma flagrant pel guarda rural de l’Ajuntament el passat dia 6 d’agost de 2019. En relació a això, Canela va afirmar: “M’ha sobtat que per sort vam poder veure que s’abocaven fangs de depuradora. Suposo que amb això no tenim res a fer. Que vingui una persona i aboquin fangs de depuradora en un polígon i passi per allà el guarda i ho ensopegui, vam estar de sort. Penso que caldria veure quines mesures de control podríem tenir a nivell de mossos o agents rurals”.

El mateix regidor, a continuació, es va referir a una sèrie de decrets d’alcaldia pels quals s’inicien expedients per reclamar a propietaris de parcel·les de la urbanització Torre de Santa Maria que els mantinguin en condicions de seguretat, salubritat i ornament. Va concloure suggerint de revisar la normativa així com d’avisar els propietaris i posar un cartell per evitar arribar a iniciar expedients.

Canela va preguntar sobre la restauració de la façana de la Fàbrica, finançada pels fons FEDER que gestiona el Consell Comarcal: “Quants diners es van rebre del fons FEDER i quan començaran les obres?”

L’Alcalde va avançar que s’iniciaran al febrer, aproximadament, però que es donarà resposta més detallada per escrit.

El regidor Canela va preguntar a continuació per l’adjudicació de la licitació del servei de gestoria i pel futur servei de transport a la Torre de Santa Maria: “Quins horaris farà? A qui anirà destinat?” També va demanar còpia del conveni amb la Parròquia per l’ús de l’orgue.

L’Alcalde va recordar que les respostes es donaran per escrit en el proper plenari i va lliurar l’escrit amb les respostes a les preguntes formulades al plenari anterior. La regidora Maria Teresa Ferré en va fer una lectura resumida.

Podeu trobar el document íntegre en aquest enllaç.

En aquest punt, l’Alcalde va donar per acabat el ple i va desitja bones Festes a tothom.

Menu

Menú principal