Crònica del Ple Municipal del 29 de setembre de 2020

 

El ple municipal del passat dimarts 29 de setembre va comptar amb la presència dels 8 regidors de Junts pel Pla,  el regidor d’ERC, Josep Maria Canela, i la regidora de la CUP Griselda Pau. La portaveu d’aquest darrer grup, Tània Solé, va excusar la seva assistència.

El ple va començar amb els habituals punts de tràmit d’aprovació de l’acta del ple anterior i dació de comptes dels acords de Juntes de Govern, conciliacions i arqueig de caixa i decrets de la presidència. Josep Maria Canela va demanar aclariments sobre els pagaments pel servei de socorrista de la piscina i respecte de la previsió de comprar bosses amb logotips, per al comerç local.

Josep Silvestre, de Junts, va explicar que el servei de socorrista es paga a través d’una empresa i que en el pressupost aprovat en el seu dia es contemplava també el curset de natació, que enguany no s’ha fet. Pel que fa a les bosses, l’adquisició ha quedat en suspens i s’està buscant una opció més econòmica.

Canela es va interessar també pel Museu Agrícola, per al qual s’ha encarregat un avantprojecte. L’alcalde, Mateu Montserrat, va explicar que s’està treballant aquest avantprojecte amb l’empresa TGD que, a més de comunicació, també ofereix serveis en l’àmbit dels museus. La seva implementació encara no té data perquè primer s’ha de museïtzar el Centre d’Interpretació del Tèxtil, per al qual s’ha rebut una subvenció dels fons Feder.

El regidor d’ERC va preguntar també pel servei de Zumba, ja que va vèncer el contracte amb l’empresa que se n’encarregava. Josep Silvestre va explicar que per no interrompre les classes, la monitora està facturant la seva tasca i properament el servei sortirà a licitació.

Griselda Pau, en nom de la CUP, va recordar que el seu grup ha demanat de donar més visibilitat a les licitacions.

El següent punt era l’aprovació de l’ordenança del registre d’establiments minoristes, per la qual es crearà una relació d’establiments de venda de productes alimentaris. Es va aprovar per unanimitat.

El punt 6 era l’aprovació del compte general de l’exercici 2019, és a dir, el tancament del pressupost del passat exercici. En aquest cas, tota la documentació ha estat revisada prèviament per la Comissió de Comptes, en la qual estan representats tots els grups polítics.

En el tancament s’estableix que els ingressos (drets reconeguts) van pujar fins als 2.708.000€ i les despeses (obligacions reconegudes) es van quedar en 2.423.000€. L’ajustament d’aquestes xifres amb cobraments pendents fa pujar el balanç positiu fins a 399.061€. El romanent de tresoreria era, a 31 de desembre passat, de 1.939.330€.

Es va aprovar amb els 8 vots favorables de Junts pel Pla i les abstencions d’ERC i la CUP. Griselda Pau va aclarir que la seva abstenció es devia a “temes socials” i va afegir: “Els números estan bé i ben fets, però com que no s’inclou el que nosaltres creiem, ni en contra ni a favor”.

La modificació de les ordenances fiscals, següent punt en l’ordre del dia, també van rebre els 8 vots favorables de Junts i l’abstenció d’ERC, mentre que la CUP hi va votar en contra. Els canvis només recullen l’increment de 3 euros per any en la taxa de recollida d’escombraries i alguns arrodoniments de cèntims en altres preus públics.

Griselda Pau va justificar el seu vot en contra “la gent està en una situació difícil per causa del Covid i creiem que no és el millor moment per apujar impostos ni que sigui el de la brossa”. També va demanar que s’estableixin incentius al reciclatge i va remarcar que el fet que el servei sigui deficitari no ha de justificar l’increment.

L’alcalde, Mateu Montserrat, va subratllar que l’increment és mínim i que el preu de la recollida d’escombraries, que ja és molt alt i supera el que es recapta amb la taxa, es pot incrementar en els pròxims anys quan entri en vigor la nova normativa de la UE sobre el reciclatge. Griselda Pau va demanar mesures per incentivar el reciclatge i Mateu Montserrat va anunciar que és previst col·laborar amb el Consell Comarcal en aquesta línia.

En el torn de mocions, se’n van aprovar tres per unanimitat. Les podeu llegir completes en els enllaços següents:

Moció per a la suficiència financera dels ens locals (presentada per Junts pel Pla)

Moció per reprovar l’actuació del Govern espanyol en la fugida del rei emèrit Joan Carles I (presentada per Esquerra Republicana de Catalunya)

Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya (presentada conjuntament per tots els grups).

La CUP va presentar una moció perquè es revisi el projecte de la Residència de Gent Gran del Pla basant-se en altres models de residències existents. La podeu llegir sencera en aquest enllaç.

Maria Teresa Ferré va anunciar el vot contrari de Junts pel Pla: “En el projecte de la Residència hi treballem des de fa molt de temps i no podem endarrerir el procés d’execució. Valorem que hi pugui haver altres visions, però les necessitats del nostre municipi, la creixent demanda que tenim actualment de la gent gran, i sobretot que aquest és un projecte prioritari per al nostre grup polític, fa que haguem de votar en contra. S’han seguit sempre les directrius dels tècnics i s’ha redactat el projecte adaptant-lo a les condicions específiques vigents en cada moment. Creiem que és un bon projecte.”

Mateu Montserrat va afegir que s’han mantingut reunions amb la Generalitat en els darrers mesos per actualitzar el projecte atenent a les modificacions que hi ha hagut en la normativa arran de la pandèmia.

La moció va ser rebutjada amb un únic vot a favor (CUP), una abstenció (ERC) i vuit vots en contra (Junts).

El torn de precs i preguntes es va iniciar amb la resposta escrita a preguntes que van quedar pendents en el plenari anterior. Podeu trobar el text sencer en aquest enllaç.

A continuació, Josep Maria Canela va formular el prec que els diners que no s’han gastat en la Festa Major es facin servir per millorar l’economia de les famílies: “Proposem que en el pressupost de 2021 es reconsiderin els tributs que paguen els ciutadans i s’estableixin uns criteris com la congelació o la bonificació de l’IBI, l’impost de vehicles i altres. Encara que sigui simbòlic. I que es donin ajuts a les persones que estiguin en un ERTO.”

Griselda Pau va presentar dos precs i una pregunta. El primer anava en la mateixa línia de l’anterior: “Donat que l’Ajuntament disposa d’un superàvit pels actes no realitzats degut a la pandèmia (Fira, Festa Major, Festa de les Neus…) demanem que aquests diners es destinin a projectes socials.

A continuació la regidora de la CUP va demanar que es replantegi la necessitat de celebrar la Fira del Vent de forma presencial, “cercant alternatives virtuals, com el Saló de l’Ensenyament, i de poc pressupost. I destinar els diners pressupostats per a aquesta fira a pal·liar les conseqüències econòmiques que ha tingut i tindrà la pandèmia en el municipi.”

Finalment, Pau va plantejar la pregunta “A què té pensat l’equip de govern destinar els diners del superàvit generat durant el Covid-19?”. L’Alcalde va anunciar que la respondrà en el pròxim plenari.

En no haver-hi més precs ni preguntes, es va donar la sessió per finalitzada.

Menu

Menú principal