Resum de la Junta de Govern del 21 d'abril de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 21 d’abril. Es va aprovar la compra de vinils de seguretat i pantalles de protecció per a les oficines municipals i també el pressupost per pintar les línies de la pista poliesportiva descoberta. També es va aprovar la relació de factures per tal d’assegurar que els proveïdors de l’Ajuntament segueixen cobrant puntualment malgrat la crisi del Covid-19.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Bou Digital Color

Vinils de seguretat

82,64

Bou Digital Color

Pantalles de protecció

582,65

Pedret Pinto SL

Pintura de les línies de la pista poliesportiva

2.930,00

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca