Crònica del Ple Municipal del 28 de juliol de 2020

 

El Ple Municipal de dimarts 28 de juliol es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb una assistència de públic reduïda, per les limitacions d’aforament i amb les absències dels regidors Josep Torrents i David Mateu, tots dos de Junts pel Pla.

La sessió va començar amb els habituals punts de tràmit: aprovació de l’acta de la sessió anterior i dació de comptes de les actes de la Junta de Govern, dels decrets d’Alcaldia i de les conciliacions i arqueig de caixa corresponent als mesos de maig i juny de 2020.

A continuació es va aprovar, per unanimitat, fixar com a festes locals per a l’any 2021 les diades del 7 de gener (Sant Ramon de Penyafort, festa major d’hivern) i el dijous sant, que l’any vinent serà el dia 1 d’abril.

El punt següent va ser l’aprovació del Mapa de Capacitat Acústica del municipi. Aquest document estableix límits sonors d’acord amb les diferents zones del terme i té com a finalitat prevenir o reduir la contaminació acústica que pot afectar a la població o a les diferents àrees del territori.

L’aprovació pel plenari és inicial i serà definitiva si no es produeixen al·legacions en un termini de 30 dies, durant els quals es pot consultar a l’Ajuntament. Posteriorment es publicarà a la pàgina web i inclourà informació sobre l’autopista AP-2 i la carretera C-37 que hauran de facilitar, respectivament, Abertis i la Generalitat de Catalunya.

Per causes tècniques, les regidores de la CUP i el regidor d’ERC no van poder consultar el mapa amb anterioritat a la sessió i van optar per abstenir-se. El document es va aprovar amb els vots dels regidors de Junts pel Pla presents a la sala.

En el capítol de mocions, se’n van presentar dues, per part de Junts pel Pla. La primera és en defensa de l’espai públic i, sobretot, de la llibertat dels ajuntaments per a penjar banderes que són legals però no oficials. La regidora Maria Teresa Ferré en va llegir els acords i en AQUEST ENLLAÇ us podeu descarregar el text sencer.

La regidora de la CUP Griselda Pau va intervenir per demanar que “prediquem amb l’exemple: podríem penjar l’estelada al balcó, podríem penjar la bandera LGTBI” i va afegir “el tema estaria aquí: agafar i penjar totes aquestes banderes al nostre balcó, perquè votant només, no aclarim res”.

L’Alcalde, Mateu Montserrat, li va fer notar que cada any per l’Onze de Setembre es penja la bandera estelada al balcó de l’Ajuntament. Griselda Pau va matisar que es referia a penjar-les permanentment: “No l’Onze de Setembre sinó tot l’any”. La moció es va aprovar per unanimitat.

La segona moció era sobre el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans. Se’n van llegir els acords i podeu trobar el text íntegre en AQUEST ENLLAÇ. Va rebre els vots afirmatius de Junts pel Pla i ERC i l’abstenció de la CUP.

Tània Solé, de la CUP, va justificar la seva posició perquè “no estem d’acord amb moltes de les afirmacions que es fan en aquesta moció com són la d’engabiament d’ocells, entre d’altres”.

El regidor d’ERC, Josep Maria Canela, va votar afirmativament i va esmentar la necessitat que els membres de la Societat de Caçadors del Pla –que va impulsar la presentació de la moció– se’n llegeixin la lletra menuda. “No es tracta només d’anar a caçar,” va afegir, “convé que se la llegeixin bé”.

L’últim punt de l’ordre del dia abans dels precs i preguntes era el reconeixement a la tasca de Rosa Maria Pont amb motiu de la seva jubilació.

L’Alcalde va excusar que en el plenari anterior no es va poder incloure aquest punt, per causa del confinament, i també va explicar que els treballadors de l’Ajuntament estaven representats per Jordi Pinyol per la Brigada i Dolors Rovirosa pels empleats de les oficines. Si haguessin assistit tots, va aclarir, es superava la capacitat de la sala.

Mateu Montserrat es va adreçar a l’homenatjada dient “mai has tingut un ‘no’ i sempre has estat disponible per tot el que s’ha necessitat, no només com a treballadora sinó com a persona. Has estat una persona involucrada amb el municipi per qualsevol cosa que se t’ha demanat des de l’Ajuntament.

“Per tot això,” va afegir, “i per tenir una mica de record, hem pensat que era el sentiment de tots donar-te aquesta placa. Quan la tinguis a casa teva i la miris, que pensis en les estones que hem passat junts, les vegades que t’hem fet enfadar i les vegades que hem rigut. Moltes gràcies per la teva feina.”

L’homenatjada va recollir la placa envoltada pels aplaudiments del Consistori i de la resta dels assistents al plenari, entre els quals hi havia la seva família.

El torn de precs i preguntes es va obrir amb les que feien referència a les actes de la Junta de Govern i decrets d’Alcaldia dels quals s’havia donat compte a principi. Josep Maria Canela va començar interessant-se per l’aportació de 5.000 euros que l’Ajuntament fa al Consell Comarcal per a l’elaboració del Pla Local de Joves.

L’Alcalde va anunciar que se li donarà una resposta escrita i detallada en el pròxim ple municipal i el regidor va sol·licitar també una còpia escrita del Pla Local de Joventut.

Canela va preguntar també per una factura de 3.000 euros de VallsGenera i per si els cursos de formació que s’ofereixen arriben directament a la gent que pot estar potencialment interessada. Mateu Montserrat va aclarir  que això forma part d’un acord entre diversos ajuntaments per facilitar que quan es produeixen demandes de feina en els respectius polígons industrials es pugui coordinar una borsa de treball.

Per part de la CUP, Tània Solé va preguntar per la bestreta de caixa de 1.000 euros que es va establir a la Junta de Govern del passat 5 de maig a nom del regidor Josep Silvestre. També, va demanar per la subhasta d’un bé de la qual es va donar compte en l’acta de la Junta de Govern del 19 de maig. L’Alcalde va deixar les preguntes per a ser respostes per escrit en el proper plenari.

Quant a precs i preguntes de tipus general, Josep Maria Canela, en nom d’ERC va demanar la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. Mateu Montserrat li va respondre que ja hi ha un punt operatiu al restaurant Masia del Pla i que aviat n’hi haurà un altre a la Plaça de la Vila.

El regidor d’ERC va demanar també millorar la cobertura de telefonia mòbil al Pla i que es faci un estudi per part de diferents operadores. Així mateix, va insistir en la petició, que ja ha fet en altres plens, que es facin zones wifi gratuïtes al poble.

Canela va sol·licitar informació sobre els plans per continuar amb la substitució de les lluminàries convencionals dels carrers per altres amb tecnologia led. Mateu Montserrat va respondre que es farà paulatinament i de forma condicionada a les subvencions del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

En relació a l’Agent Cívic, que Canela anomena “vigilant”, va preguntar per les seves funcions i horari, si hi ha coordinació amb els Mossos d’Esquadra i va demanar que s’expliqui als planencs què fa. També va demanar que se’n faci públic el telèfon i que vigili la zona al voltant de la Piscina Municipal.

L’Alcalde va sintetitzar que l’Agent Cívic controla l’abocament de purins i fangs de depuradora i que en dies alterns passa pel nucli urbà i està a l’aguait d’actituds incíviques i i vehicles sospitosos. Mateu Montserrat va puntualitzar que “hi ha coses que no es poden fer públiques” però tot i així, va avançar que ampliarà la seva resposta per escrit en el pròxim plenari.

Pel que fa a les funcions de l’Agent Cívic, podeu consultar AQUESTA NOTÍCIA publicada el passat mes de febrer.

Per part de la CUP, Griselda Pau va reclamar que es posi en marxa el procés per als pressupostos participatius que hauria d’haver començat el gener passat i va demanar una data concreta. Maria Teresa Ferré, com a regidora d’Hisenda, va respondre que no es pot donar una data concreta i que la situació causada pel Covid ha endarrerit el procés.

Pau va llegir un altre prec en relació a situacions d’excés de velocitat i de conducció temerària que es produeixen a la zona del carrer del Treball i de l’Avinguda Gaudí, Va demanar “que s’apliquin mesures contundents de limitació de velocitat, com ara la instal·lació de semàfors amb sensors o passos elevats en els quatre punts de l’encreuament”.

L’Alcalde li va fer notar que la carretera pertany a la Generalitat i que l’Ajuntament pot demanar mesures, però no executar-les pel seu compte. Va avançar que s’adreçarà al departament corresponent.

Tània Solé va tancar el ple amb un altre prec referit als episodis de “contaminació, males olors, boires que fruit de la pol·lució dificulten la visibilitat i la conseqüent queixa dels veïns del poble, més concretament de la part més propera a la zona industrial del Pla”. La petició consisteix a “fer un estudi real, no el de la Generalitat, sino des de l’Ajuntament en el qual s’analitzin cadascun dels components expulsats per la indústria diàriament per tal de poder detectar els pics de contaminació en comptes de les mitjanes mensuals i l’anàlisi selectiva com en el cas de l’estudi de la furgoneta”. “També demanem al plenari,” va afegir, “que se’ns facilitin els resultats de l’estudi que es va realitzar amb la furgoneta de la Generalitat de Catalunya”.

L’Alcalde va explicar que quan es rebin aquests resultats es facilitaran als regidors i va recordar que els ha reclamat diverses vegades.

 

Menu

Menú principal