Canvis en la circulació als carrers sindicat, Pompeu Fabra i Joan Maragall

25/01/2016

Canvis en la circulació als carrers sindicat, Pompeu Fabra i Joan Maragall

Acordats pels veïns i l'Ajuntament

CANVIS EN LA CIRCULACIÓ ALS CARRERS SINDICAT, POMPEU FABRA I JOAN MARAGALL

En els pròxims dies es senyalitzarà la prohibició d’aparcar al carrer del Sindicat en el tram que va del c/ Joan Maragall fins al c/ Sant Jordi al cantó de llevant (vegeu la foto que acompanya aquesta informació). La mesura l'han acordat els veïns de la zona, que havien expressat la seva preocupació pels freqüents problemes de trànsit, i l'Ajuntament. També es faran modificacions als carrers Joan Maragall i Pompeu Fabra.

En aquests dos darrers, s’instal·laran obstacles per assegurar que els conductors que hi entren des de l’Avinguda Gaudí (carretera de Sarral) redueixen la velocitat. Tot i que fins ara no ha calgut lamentar cap accident, alguns cotxes efectuen el gir amb molta rapidesa i hi ha hagut vianants que han patit ensurts.

Els obstacles se situaran al centre del carrer. D’aquesta manera es limiten les molèsties a vehicles agrícoles o als que volen aparcar i, al mateix temps, s’aconsegueix l’efecte dissuasori.

La reunió amb els veïns va tenir lloc el passat dilluns 18 de gener a la sala de Plens de l’Ajuntament. Es van plantejar altres possibilitats, com ara establir que els carrers Maragall i Pompeu Fabra fossin de sentit únic, però no hi va haver prou consens per adoptar-les. Tampoc no hi va haver acord per prohibir aparcar a un dels vorals dels carrers, a mesos alterns.

Els veïns van coincidir, en canvi, en els dos problemes sobre els quals ara s’han pres mesures: l’excés de velocitat i la dificultat per incorporar-se al carrer del Sindicat. Per garantir una bona visibilitat en girar, amb la instal·lació de pilones es reforçarà la prohibició d’aparcar en el tram més proper a la cantonada amb Joan Maragall.

Al carrer Sindicat sí que s’han donat petits incidents, com ara retrovisors trencats, quan hi circulen tractors equipats amb cultivadors de grans dimensions i hi ha cotxes aparcats a totes dues bandes.

L'Ajuntament valora molt positivament que les decisions preses són fruit de l’acord amb els veïns i en cap cas una imposició unilateral. A més dintre de sis mesos se n’avaluarà l’eficàcia i, si cal, es rectificaran.

Data: 25-01-2016

Menu

Menú principal