Convocatòria d'una plaça per treballar a l'administració de l'Ajuntament

18/02/2021

Convocatòria d'una plaça per treballar a l'administració de l'Ajuntament

 

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria ha obert la convocatòria d’una oposició per a un lloc de treball a l’administració municipal amb caràcter de personal funcionari de carrera del grup C1. La persona seleccionada s’incorporarà a les oficines de l’Ajuntament i realitzarà tasques administratives i d’atenció al públic.

Per a optar a la plaça cal tenir un mínim de 16 anys, nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la UE i títol de batxillerat o tècnic en cicles formatius de grau superior o de formació professional de segon grau. Així mateix, cal posseir el certificat C1 de català o una titulació equivalent, tot i que hi haurà una prova de llengües per a les persones que no en tinguin.

Les sol·licituds es poden presentar a l’Ajuntament del Pla per mitjà d’una instància normalitzada. El termini de presentació ja és obert i es clourà 20 dies després de la publicació de l’anunci al DOGC, que encara no ha tingut lloc.

Les persones que es presentin a la convocatòria hauran de superar tres exercicis, a més de la prova d’idioma quan sigui el cas. Els dos primers seran sobre un temari de 40 punts que van des de la Constitució del 1978 fins a la normativa sobre igualtat de dones i homes o la transparència en l’administració pública. El tercer exercici avaluarà coneixements informàtics.

Les persones aspirants que superin els tres exercicis passaran a una fase de concurs en la qual es valoraran l’experiència laboral i la formació i es mantindrà una entrevista per tal de valorar l’adequació del perfil professional a la plaça. Les persones que superin el procés de selecció i no resultin nomenades, seran incloses en una borsa de treball de l’Ajuntament.

Les bases completes de la convocatòria es poden descarregar de l'enllaç que acompanya aquesta informació. S’estima que l’inici de les proves serà a finals de març o durant el mes d’abril de 2021.

Documents associats: 
Menu

Menú principal