El pla va perdre 27 habitants l'any 2016

26/07/2017

El pla va perdre 27 habitants l'any 2016

 La població a 1 de gener del 2017 era de 2.271 persones

EL PLA VA PERDRE 27 HABITANTS L'ANY 2016

El nombre d’habitants del Pla de Santa Maria es va reduir en 27 persones entre l’1 de gener de 2016 i la mateixa data del 2017. A principi d’aquest any, la població era de 2.271 habitants, dels quals 1.166 homes i 1.105 dones.

El nombre de naixements durant el 2016 va ser de 21, molt superior a les defuncions, que van ser 16. Així la variació negativa es deu als canvis de residència. En aquest apartat hi va haver 118 altes i 135 baixes. També es van donar 15 baixes per inscripció indeguda, una per caducitat i una per duplicitat, així com dues altes per omissions.

En nombre de naixements, va haver-hi més nenes (12) que nens (9). Per contra, el nombre de defuncions d’homes (11) és més del doble que el de dones (5).

La revisió del Padró municipal d’habitants va ser revisada i aprovada en el darrer plenari municipal, celebrat el passat 27 de juliol.

 

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca