La Generalitat lliura l’informe sobre la qualitat de l’aire al Pla de Santa Maria

05/11/2020

La Generalitat lliura l’informe sobre la qualitat de l’aire al Pla de Santa Maria

 

La direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar a l’Ajuntament del Pla l’informe sobre la qualitat de l’aire al municipi. El document recull les mesures que es van prendre amb la unitat mòbil situada al camí d’Alió, a la vora de la rotonda d’entrada al poble, entre el 10 de desembre del 2019 i el 12 de març de 2020 .

L’informe mostra que en tot el període, els nivells de dels contaminants mesurats es van mantenir allunyats dels valors de referència que estableix la llei. En algunes de les substàncies, detalla les mesures màximes assolides en una hora o en un dia concret i en tots els casos es situen per sota dels llindars legals.

Fins i tot en els dies en què la força i la direcció del vent eren més proclius a acostar contaminants des del polígon industrial cap al nucli urbà, els nivells de substàncies nocives no arribaven als límits establerts.

Així, per exemple, el valor màxim horari de diòxid de sofre no supera el 10% del permès. El diòxid de nitrogen no sobrepassa el 37% en la mesura del valor horari i en el cas de l’ozó, aquest mateix valor arriba a un 57% del llindar d’alerta a la població. Pel que fa a les partícules en suspensió, el valor màxim mesurat en un dia va arribar al 60% del valor establert per la legislació.

Tot i això, resta tornar a repetir l’operació de mesura durant l’estiu de l’any vinent. L’Ajuntament no pot triar-ne la data perquè el Departament de Territori i Sostenibilitat disposa només de tres unitats mòbils.

El consistori planenc, a finals del 2019, va demanar al Servei de Vigilància i Control de l’Aire que les anàlisis es tornin a fer durant els mesos d’estiu, quan els vents dominants són diferents als de l’hivern. La resposta de la Generalitat va ser que caldrà esperar fins a l’estiu del 2021.

L’informe ha trigat més temps del previst a arribar per causa de la declaració de l’estat d’alarma al març de 2020, que va aturar o alentir força temes administratius. Un cop la informació ha arribat a l’Ajuntament del Pla, d’acord amb el compromís adquirit, se'n fan públics els resultats i l’informe complet es pot descarregar des d'aquesta mateixa pàgina.

Menu

Menú principal