S’enderroca la casa del número 14 de la plaça Jacint Verdaguer

23/10/2020

S’enderroca la casa del número 14 de la plaça Jacint Verdaguer

 

S’estan duent a terme les tasques d’enderroc de l’edifici de la plaça Jacint Verdaguer número 14, que havia estat declarat en estat ruïnós. La demolició es realitza de forma esglaonada i amb l’ús mínim de maquinària, per evitar riscos.

Fa un any i mig, l’abril del 2019, es va aprovar la declaració de ruïna. En aquell moment, l’Ajuntament va advertir el propietari que l’immoble havia de ser enderrocat i que, si no se n’ocupava ell mateix, ho duria a terme el consistori. L’amo de l’edifici, el ciutadà britànic B.P., no va donar resposta a cap dels requeriments formulats per l’Ajuntament.

Davant de la manca de resposta i del risc que suposava l’estat de la construcció, l’Ajuntament ha encarregat la demolició a l’empresa JPCP El Fornàs.

Part de l’espai que ocupa ara l’immoble està afectada per la planificació urbanística que preveu l’eixamplament del carrer del Treball, en el tram que va de la Plaça Verdaguer –coneguda popularment com Sol de Vila– al consultori mèdic. La demolició suposarà una petita millora en aquest tram i permetrà guanyar algunes places d’aparcament.

Tal com marca la llei, l’Ajuntament exigirà al propietari que es faci càrrec del cost de la demolició, que s’ha pressupostat en 19.000 euros.

Menu

Menú principal