S’instal·larà una nova torre per a antenes de telecomunicació al Polígon Industrial

06/11/2020

S’instal·larà una nova torre per a antenes de telecomunicació al Polígon Industrial

 

Properament s'instal·larà al Polígon Industrial una torre per a antenes de telecomunicació. L’equipament contribuirà a millorar la cobertura de telefonia mòbil al Pla.

La torre la construirà l'empresa Telxius, que ha guanyat el procediment obert de licitació convocat per l'Ajuntament. L’empresa pagarà un lloguer de 4.000 euros anuals i la durada del contracte és de 15 anys. El terreny, de 100 metres quadrats, està dins del recinte del dipòsit d’aigua que es troba al camí d’Alió, just abans de la rotonda d’accés al Polígon. 

Les condicions preveuen que es construirà una base d’obra, conduccions per al cablejat de comunicacions i elèctric i una estructura de suport d’antenes amb la qual es podrà donar servei a diferents empreses de telefonia. Telxius ofereix accés a les seves torres tant a les grans firmes com a operadores d’àmbit local.

L’augment de la cobertura al Pla es materialitzarà en funció de les empreses que instal·lin antenes a la nova torre, un cop aquesta entri en servei. Per això, la seva construcció és un primer pas indispensable per a concretar la millora.

Menu

Menú principal